Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • 1. Tímto uděluji společnosti OWNLIMIT s.r.o., IČO: 057 79 197, DIČ: CZ05779197, se sídlem v Praze 8, Braunerova 563/7, PSČ: 180 00, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 270660, (dále jen „Správce“) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala mé osobní údaje:
  • jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, údaje o zdravotním stavu, tělesné míry a související údaje, adresa trvalého pobytu, fotografický záznam mojí osoby;
  • telefonní a e-mailové spojení, adresy na sociální sítě, číslo bankovního účtu;
  • název firmy, IČO a DIČ;
  • informace o uživatelském chování na stránkách https://www.onlineposilovna.cz/, odkazující webové stránky a cestu, kterou návštěvník webových stránek projde, včetně záznamů získaných z cookies;
  • informace o proklicích, jaké produkty si návštěvník webových stránek https://www.onlineposilovna.cz/ prohlížel;
  • informace o počítači návštěvníka, IP adrese, datu, času, adrese webové stránky, ze které se návštěvník připojuje k webové stránce https://www. onlineposilovna.cz/, o hledaných slovech, názvu souboru, prohlížeči, který při přístupu na webovou stránku návštěvník použije, a o internetovém připojení, včetně údajů o operačním systému;
  • Údaje získané na základě průzkumů; (dále jen „osobní údaje“).
 • 2. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení Správce, pro účely zasílání nových nabídek zboží a služeb, marketingových nabídek a zpráv (včetně informací o výhodných nabídkách a prodejních akcích) zasílaných emailem, a vytváření profilovaných nabídek pro mou osobu za účelem analýz a přehledů spokojenosti zákazníků, provádění průzkumů trhu a adresných nabídek a zpráv. Tyto údaje budou Správcem, či třetí osobou ve smyslu předchozí věty zpracovány po dobu 3 let.
 • 3. S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na následující emailovou adresu Správce: podpora@onlineposilovna.cz.
 • 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • a) Účetní společnost Solitea Česká republika, a.s., IČO: 25568736, se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00, Brno, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 3012, provozující své služby na internetových stránkách https://www.idoklad.cz/.
  • b) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 • 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • a) vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • c) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • d) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • e) na přenositelnost údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo se obrátit na soud.